Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam có 50 đơn vị trực thuộc, trong đó có 33 đơn vị sự nghiệp nghiên cứu khoa học với trên 4.000 cán bộ, công chức, viên chức, 44 giáo sư, 161 phó giáo sư, 35 tiến sĩ khoa học…

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân

trò chuyện cùng cán bộ Viện Hàn Lâm KH&CN

Ảnh: Hoàng Long

Năm 2013, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam thực hiện 432 nhiệm vụ, đề tài, dự án khoa học và công nghệ ở các cấp khác nhau với tổng kinh phí thực hiện gần 360 tỷ đồng. Các đề tài khi kết thúc thời gian thực hiện đều được nghiệm thu và đánh giá. Sản phẩm của đề tài sau khi nghiệm thu có thể chuyển giao phục vụ thực tiễn hoặc có những định hướng cho những bước phát triển tiếp theo.

Năm 2013 Viện Hàn lâm công bố tổng số gần 3.000 công trình khoa học tăng 36% so với năm 2012. Đáng chú ý, những công trình này đã góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những cống hiến của Viện Hàn lâm KH&CN đã chủ động đổi mới, và có những đột phá trên các lĩnh vực khoa học nghiên cứu, khoa học ứng dụng trên các hướng, đào tạo nguồn nhân lực cao đóng góp vào sự phát triển của KHCN của đất nước.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đề nghị, Viện Hàn lâm KH&CN tiếp tục phát huy truyền thống tích cực tham gia vào việc đào tạo, khai thác nguồn nhân lực cao, có đột phá trong các lĩnh vực khoa học nghiên cứu và ứng dụng để tiến tới làm chủ khoa học - công nghệ. Đồng thời đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các bộ ngành liên quan nghiên cứu có cơ chế, chính sách ưu đãi trong việc thu hút trọng dụng nhân tài, cơ chế tài chính, phát triển nguồn nhân lực, chủ động "đặt hàng” cho các nhà khoa học trên các lĩnh vực.

Đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Viện Hàn lâm KH&CH cần có một chương trình đào tạo đội ngũ cán bộ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trong 5 đến 10 năm tới để tạo nên một "cú hích” trong việc hình thành một đội ngũ nòng cốt qua đó góp phần vào phát triển KHCN của đất nước .

Đối với những kiến nghị của Viện Hàn lâm KH&CN trong đổi mới cơ chế tài chính, phát triển nguồn nhân lực, thu hút nhân tài, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho biết với nhiệm vụ giám sát và phản biện của mình Mặt trận sẽ tiếp thu và cùng Bộ KH&CN đưa vào chương trình giám sát và phản biện việc thực hiện Luật Khoa học - Công nghệ trong cả nước qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển của khoa học công nghệ và tạo thêm nguồn lực cho đất nước.

Anh Vũ