Ngày 19-9, Bộ Ngoại giao ra Thông cáo cho biết: Nhận lời mời của Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-mun (Ban Ki-moon) và Chủ tịch nước Cộng hòa Cu-ba Ra-un Ca-xtơ-rô Rút (Raul Castro Ruz), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Liên hợp quốc thông qua Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững và các sự kiện cấp cao liên quan tại Niu Y-oóc, Hoa Kỳ từ ngày 24 đến 28-9 và thăm chính thức Cộng hòa Cu-ba từ ngày 28 đến 30-9.