- Được tin trận động đất xảy ra ngày 24/3/2001 tại vùng Đông Bắc Mi-an-ma gây nhiều thiệt hại về tính mạng và tài sản cho nhân dân Mi-an-ma, ngày 25/3/2011, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã có điện thăm hỏi gửi ngài Thên-Xên, Tổng thống nước Cộng hòa liên bang Mi-an-ma.