Chủ tịch nước bày tỏ lòng biết ơn và ghi nhận những đóng góp to lớn của các thế hệ thầy giáo, cô giáo đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta