Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chỉ rõ công tác tư pháp ở Hà Nội có nhiều mâu thuẫn. Đó là số lượng vụ án nhiều và đang có xu hướng tăng lên. Trong khi đó, đội ngũ cán bộ khối tư pháp vừa thiếu, vừa yếu và chậm được đào tạo theo yêu cầu nhiệm vụ.