Ngày 27/9, Đảng bộ tỉnh Bình Phước đã chính thức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ IX nhiệm kỳ 2010-2015. Tham dự Đại hội, có 350 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 21.000 đảng viên của 20 Đảng bộ trực thuộc trong toàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Minh Triết - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Sau diễn văn khai mạc Đại hội của đồng chí Nguyễn Tấn Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Bình Phước. Đồng chí Võ Đình Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đọc báo cáo tình hình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2005 – 2010, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2010 – 2015. Báo cáo cho biết: Tổng sản phẩm xã hội (GDP) tăng bình quân 5 năm của tỉnh Bình Phước đạt 13,2%. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 1.028 USD/năm, gấp 1,8 lần mục tiêu đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: công nghiệp, xây dựng từ 18% năm 2005 tăng lên 28,8% vào năm 2010; Dịch vụ từ 25,3% tăng lên 28,8%. Trong từng ngành đã có sự chuyển dịch cơ cấu, gắn sản xuất với thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm... Qua năm 5 tổ chức triển khai chương trình xóa đói giảm nghèo, toàn tỉnh Bình Phước giảm được trên 17 nghìn hộ, đạt 131,1% so với kế hoạch, đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 9,9%(đầu năm 2006) xuống còn 4% vào cuối năm 2010, về trước một năm so với kế hoạch. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục…có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, dân vận, mặt trận, các đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực; quan hệ hữu nghị với các tỉnh giáp biên giới của Campuchia luôn được phát huy. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đánh giá cao những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh Bình Phước đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Chủ tịch nước ghi nhận: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Phước đã đoàn kết, phấn đấu vượt qua những khó khăn, trở ngại đưa kinh tế của tỉnh liên tục phát triển tương đối toàn diện và đạt được những thành tựu quan trọng. Mặc dù tỉnh Bình Phước đã đạt được những thành tựu khả quan, nhưng Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng lưu ý: kinh tế của tỉnh Bình Phước phát triển chưa thật sự vững chắc, sức cạnh tranh còn thấp, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng nhưng còn chậm; công nghiệp chưa phát triển, quy mô, tỷ trọng còn nhỏ, công tác quy hoạch, quản lý đô thị còn yếu, một số vấn đề bức xúc xã hội chậm được giải quyết dứt điểm. Tăng trưởng kinh tế chưa phát huy khả năng hiện có, chuyển dịch cơ cấu ở một số ngành kinh tế còn chậm, chưa đạt được mục tiêu đề ra. Trong đó, tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 21%(kế hoạch là 30%), nhiều nhà máy trọng điểm, khu công nghiệp chậm đưa vào hoạt động. Công nghệ sản xuất trong công nghiệp còn chậm đổi mới, khả năng cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp vẫn chưa cao. Thu hút đầu tư chưa tương xứng với tiềm năng, vốn FDI thực hiện chậm so với đăng ký. Cơ cấu thu ngân sách chưa bền vững và ổn định. Công tác dự báo và xây dựng dự toán chưa sát thực tế nên chi hàng năm vượt cao so với dự toán ban đầu, gây bị động trong bố trí, cân đối ngân sách. Công tác quản lý bảo vệ rừng và thực hiện các dự án ổn định dân cư còn yếu kém, tình trạng lấn chiếm đất rừng vẫn còn diễn ra phức tạp. Về phương hướng, nhiệm vụ trong 5 năm tới của Bình Phước, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cơ bản nhất trí với Dự thảo Báo cáo chính trị của tỉnh. Chủ tịch nước yêu cầu, tại Đại hội lần này, các đại biểu cần tập trung thảo luận một số vấn đề trọng tâm như sau: Cần phân tích sâu sắc hơn về đặc điểm, tiềm năng, lợi thế của địa phương cũng như những tồn tại, yếu kém làm cơ sở cho phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp sát thực tế, mang tính khả thi cao. Trong định hướng phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh cần gắn kết chặt chẽ với sự phát triển chung của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tận dụng tiềm năng, thế mạnh của vùng để tạo bước đột phá mới; gắn phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường; khai thác lợi thế tỉnh biên giới để đẩy mạnh phát triển kinh tế, dịch vụ biên mậu, cần tạo điểm nhấn để kinh tế cửa khẩu phát triển. Điều kiện để đẩy mạnh phát triển công nghiệp của tỉnh đã có, vì vậy tỉnh cần chú trọng phát triển công nghiệp hơn nữa với những bước đột phá, có như vậy Bình Phước mới chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Chủ tịch nước lưu ý: Với những thuận lợi về điều kiện tự nhiên của Bình Phước là đất đai còn rộng, với quĩ đất tương đối lớn, chính vì vậy tỉnh cần tận dụng lợi thế này để tạo môi trường thông thoáng để thu hút đầu tư vào địa bàn, chú trọng phát triển công nghiệp, trong đó cần phát triển công nghiệp phục vụ cho nông nghiệp. Bình Phước cần phát triển kinh tế rừng, bởi đây là địa phương có thế mạnh về lâm nghiệp. Tuy nhiên, Bình Phước cũng phải đặc biệt quan tâm giữ vững trận địa phát triển nông nghiệp và thúc đẩy nông nghiệp phát triển, nâng cao giá trị tiêu dùng và xuất khẩu, bảo đảm an ninh lương thực; nâng cao giá trị kinh tế rừng, nhất là rừng phòng hộ, rừng sản xuất để nâng cao cuộc sống, tiến tới làm giàu cho người tham gia làm kinh tế rừng. Với đặc điểm là tỉnh biên giới, Đảng bộ Bình Phước cần tăng cường công tác an ninh quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, ngăn ngừa có hiệu quả các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, kéo giảm tai nạn giao thông, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các tỉnh Campuchia có chung đường biên giới, hòa bình, hữu nghị. Chủ tịch nước cũng yêu cầu Đảng bộ và các cấp chính quyền của tỉnh Bình Phước cần chăm lo phát triển văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục song song với phát triển kinh tế, đặc biệt quan tâm đến công tác xóa nghèo nhất là trong đồng bào dân tộc ít người, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa. Phát triển nhanh hệ thống y tế, củng cố mạng lưới y tế cơ sở, nâng cao năng lực trạm y tế cơ sở. Bình Phước cần mở rộng và nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao dân trí, phải đưa phong trào học tập phát triển mạnh mẽ, sâu rộng trong nhân dân. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết yêu cầu Đảng bộ tỉnh Bình Phước cần tập trung hơn nữa vào công tác xây dựng Đảng. Vì đây là nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng. Đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Phát huy vai trò của các đoàn thể, Mặt trận tổ quốc và nhân dân trong xây dựng Đảng, chính quyền và đặc biệt trong đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí thì hiệu quả sẽ tốt hơn. Đối với các chương trình đột phá của tỉnh, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Trong quá trình triển khai thực hiện, cần có kế hoạch cụ thể, tập trung lãnh đạo, thật kiên quyết, kịp thời rút kinh nghiệm những mặt được, chưa được để bổ sung các giải pháp kịp thời. Đặc biệt chương trình đào tạo cán bộ, phát triển nguồn nhân lực, cần được xem là cốt lõi mang ý nghĩa chiến lược, quyết định cho sự phát triển lâu bền của tỉnh Bình Phước. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đề nghị đại hội bên cạnh việc tích tham gia đóng góp ý kiến, đi sâu phân tích, đánh giá những thành tựu cũng như hạn chế, yếu kém của Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua, từ đó tìm ra nguyên nhân và đề ra nhiệm vụ giải pháp phù hợp, có tính khả thi để thực hiện trong 5 năm tới. Chủ tịch nước cũng yêu cầu Đại hội cần phát huy tinh thần trách nhiệm cao, sáng suốt lựa chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu, có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội lần thứ XI của Đảng. Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước sẽ làm việc hết ngày 28/9./.