(VnMedia) - Ngày 12/11, sau khi nghe báo cáo của Trưởng ban tổ chức cuộc thi Nhân tài Đất Việt, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết hoan nghênh BTC đã phối hợp tốt với các Bộ, ngành và Hội tin học VN để tổ chức cuộc thi thành công từ 2 năm qua.