“Tôi nguyện làm hết sức mình phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, lợi ích và an ninh quốc gia; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, chủ động tích cực hội nhập, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế” – Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại Lễ tuyên thệ nhậm chức, sáng 2-4.

Nhận bó hoa chúc mừng từ Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có bài phát biểu ngắn gọn bày tỏ cảm xúc và hứa trước Quốc hội sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trên cương vị mới: “Tôi rất xúc động, một lần nữa trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu tôi giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, cảm ơn Quốc hội đã dành cho tôi những tình cảm và những lời chúc mừng tốt đẹp”, tân Chủ tịch nước bày tỏ.

Chu tich nuoc nguyen lam het suc minh phung su To quoc, phuc vu nhan dan - Anh 1

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Lễ tuyên thệ nhậm chức, sáng 2-4.

Chu tich nuoc nguyen lam het suc minh phung su To quoc, phuc vu nhan dan - Anh 2

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu trước Quốc hội.

Chu tich nuoc nguyen lam het suc minh phung su To quoc, phuc vu nhan dan - Anh 3

Chu tich nuoc nguyen lam het suc minh phung su To quoc, phuc vu nhan dan - Anh 4

Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các đại biểu, sáng 2-4.

“Với niềm vinh dự, trách nhiệm lớn lao của người đứng đầu cả nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, tôi nguyện làm hết sức mình phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, kế thừa và phát huy truyền thống dựng nước, giữ nước hào hùng của dân tộc và kinh nghiệm của các vị Chủ tịch nước tiền nhiệm. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, lợi ích và an ninh quốc gia; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, chủ động tích cực hội nhập, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ xã hội trên thế giới”, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định.

Chu tich nuoc nguyen lam het suc minh phung su To quoc, phuc vu nhan dan - Anh 5

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Lễ tuyên thệ nhậm chức, sáng 2-4.

Chu tich nuoc nguyen lam het suc minh phung su To quoc, phuc vu nhan dan - Anh 6

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao tặng bó hoa tươi thắm chúc mừng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Đồng chí Chủ tịch nước chân thành cảm ơn nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các vị Chủ tịch nước tiền nhiệm đã có những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hết lòng hết sức vì đất nước, vì nhân dân; đồng thời kính tặng đồng chí Trương Tấn Sang bó hoa tươi thắm, chúc đồng chí và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục có đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Quỳnh Vinh