(ĐTCK) Sau giao dịch, ông Hồ Minh Quang đã tăng tỷ lệ sở hữu từ lên 20,26%. Thời gian thực hiện từ 18/3 đến 16/4.

CTCP Thép Nam Kim (NKG – sàn HOSE) báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.

Cụ thể, ông Hồ Minh Quang, Chủ tịch HĐQT, đã mua được 1.091.910 cổ phiếu NKG, qua đó đã nâng sở hữu từ 4.962.230 cổ phiếu lên 6.054.140 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ tăng từ 16,6% lên 20,26%.

Được biết, ông Quang đã đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu đăng ký. Nhưng do thị trường chưa phù hợp nên đã không mua được hết số cổ phiếu đăng ký.

Giao dịch được thực hiện trong thời gian từ 18/3 đến 16/4, thông qua phương thức khớp lệnh.

Theo BCTC công ty mẹ, kết thúc năm 2012, NKG đạt 2.927 tỷ đồng doanh thu và báo lỗ 99,8 tỷ đồng.

Hiện cổ phiếu NKG đang bị cảnh báo từ ngày 9/4/2013 do liên tục vi phạm quy định về công bố thông tin.