Ông Đinh Mạnh Hùng-Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ, Hà Nội khẳng định không có chuyện vỡ đê sông Bùi 2 mà chỉ sạt trượt.

Ngọc Cương - Trần Hoàng