Ông Nguyễn Thế Hiệp (Hà Nội) chia sẻ việc ông làm nhằm giúp đỡ người nghèo và bệnh nhân là chính. Tiền lãi thu về chỉ để duy trì các hoạt động của nhà trọ.

Quang Đức