KTĐT - Tiếp tục chương trình làm việc của Ban chỉ đạo xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp (DN) ngoài khu vực Nhà nước, ngày 16/4, Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến đã chủ trì buổi làm việc với Quận ủy Ba Đình về công tác này.

Kết luận cuộc làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến đánh giá cao những kết quả bước đầu, đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Quận ủy Ba Đình chủ động và quyết tâm hơn trong việc thực hiện Nghị quyết 09; cần tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn sinh hoạt, hoạt động cụ thể và thiết thực hơn đối với các chi bộ đảng, đoàn thể trong các DN khu vực ngoài Nhà nước. Với số lượng trên 7.000 DN, Quận ủy Ba Đình cần phải phấn đấu đạt kết quả cao hơn. Muốn vậy, Quận ủy cần rà soát lại chỉ tiêu, kế hoạch năm 2013, phân công chi tiết, rõ người, rõ việc.