Thời điểm gần đến Tết Nguyên đán 2017, các hoạt động mua bán pháo nổ lại bắt đầu diễn ra. Nhằm phòng chống ngăn chặn có hiệu quả với các vi phạm liên quan đến pháo, Công an Hà Nội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.