Hanoinet - Chrysler LLC vừa ra thông báo trên một trang web tới người tiêu dùng: giá cả các sản phẩm thuộc model 2008 còn lại và model 2009 của hãng sẽ tăng thêm 2%.