Bản thân thể loại xe chopper đã không có hình thức hiền lành, và những chiếc chopper này thì vượt xa mức “lạ mắt”.

Theo Dân trí