Hanoinet - Sau khi dùng dao cắt cổ vợ và hai đứa con nhỏ, Bích tự đâm vào mình nhiều nhát rồi nằm ôm xác vợ con bê bết máu để chờ chết.