TTO - Sau khi đọc xong bài viết về quyết định sẽ giữ nguyên hình thức thi như năm 2007 đối với các kỳ thi năm 2008, em thực sự cảm thấy bức xúc và vô cùng rối rắm.