Trong khi thiên hạ ganh đua vì tiền tài địa vị thì vẫn còn rất nhiều người đàn ông đang túc tắc kéo lê cuộc đời của mình, khiến vợ con cảm thấy họ "có cũng như không".