Một số đường dây, ổ nhóm buôn lậu bị phát hiện nhưng xử lý còn chậm, chưa nghiêm, chưa triệt để. Hai nguyên nhân chính là do vướng mắc ngay trong quy định hiện hành và kinh phí cho lực lượng chống buôn lậu quá thấp.