Hỏi: Theo bản án phúc thẩm thì anh trai tôi phải thi hành án hơn 500 triệu đồng. Thực tế, anh ấy không có tài sản riêng mà chỉ có căn nhà là tài sản chung của vợ chồng anh ấy. Hiện tại, gia đình tôi cũng đang ở nhờ chung trong căn nhà của vợ chồng anh. Xin hỏi, chúng tôi có thể đề nghị cơ quan thi hành án chờ đến khi anh trai tôi có tài sản riêng thì thi hành án không?

Vương Thục Nhi (Đường Học Lạc, quận 5, Tp. Hồ Chí Minh)

Trả lời: Khoản 2 Điều 41 Pháp lệnh Thi hành án dân sự, quy định: Trường hợp tài sản riêng của người phải thi hành án không có hoặc không đủ để thi hành án thì chấp hành viên mới được kê biên phần tài sản của người phải thi hành án trong khối tài sản thuộc sở hữu chung với người khác. Chỉ kê biên quyền sử dụng đất, nhà ở của người phải thi hành án nếu sau khi kê biên hết các tài sản khác mà vẫn không đủ để thi hành án.

Như vậy, nếu anh trai của bà không có tài sản riêng để thi hành án mà chỉ có căn nhà thuộc sở hữu chung của vợ chồng anh ấy thì chấp hành viên có quyền kê biên căn nhà để thi hành án.

Luật gia Nguyễn Văn Khôi (Trung tâm Tư vấn pháp luật tại Tp. Hồ Chí Minh - Trung ương Hội Luật gia Việt Nam)