Hanoinet – Khi ngày càng có nhiều người sử dụng blog, nghĩa là ngày càng có nhiều người bộc lộ suy nghĩ của bản thân qua các "tuyên ngôn" hay là những "tường trình", thì cộng đồng người trẻ vẻ như ngày càng trở nên cá tính hơn và mạnh mẽ hơn.