Chiều 27/12, Ban QLDA 6 đã tiến hành ký hợp đồng dịch vụ tư vấn với liên danh các nhà thầu Katahira&Engineers International, Oriental Consultants Co,.Ltd và Tedi cho dự án Tín dụng ngành GTVT cải tạo mạng lưới đường quốc gia lần thứ 2.

Chiều 27/12, Ban QLDA 6 đã tiến hành ký hợp đồng dịch vụ tư vấn với liên danh các nhà thầu Katahira&Engineers International, Oriental Consultants Co,.Ltd và Tedi cho dự án Tín dụng ngành GTVT cải tạo mạng lưới đường quốc gia lần thứ 2.

Lãnh đạo Ban QLDA 6 ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn với các nhà thầu

Ông Lê Xuân Sinh, Tổng giám đốc Ban QLDA 6 cho biết, dự án sẽ xây dựng 81 cầu yếu trên địa bàn của 25 tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước. Dự án sử dụng nguồn vốn vay của Chính phủ Nhật Bản, với giá trị lên đến 24,771 tỷ Yên.

Theo bà Nguyễn Thanh Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ KHĐT (Bộ GTVT), việc ký kết được hợp đồng dịch vụ tư vấn là bước tiến lớn của dự án để triển khai đảm bảo đúng tiến độ theo yêu cầu của Bộ GTVT. "Tới đây, công tác rà soát thiết kế kỹ thuật đối với một dự án có quy mô lớn như Tín dụng ngành GTVT cải tạo mạng lưới đường quốc gia lần thứ 2 sẽ rất phức tạp, Ban QLDA 6 cần chỉ đạo tư vấn vào cuộc ngay để triển khai, đảm bảo đúng tiến độ cam kết" - bà Hằng nói.

Đức Thắng