Luật chơi cộng dồn đã làm cho giá trị của vé số điện toán được nâng lên theo cấp số nhân. Nếu nắm được “mẹo” thì người chơi sẽ dễ tiếp cận với giải đặc biệt.

Hoàng Hiệp - Thái Nguyễn