Vì tình yêu với cảnh quan thiên nhiên của đất nước mà biết bao người đã nhiệt tình tham gia cuộc bình chọn mặc dù chưa nắm vững luật chơi.