24H.COM.VN - Anh diễn viên đóng vai lưu manh nhờ vả bạn diễn đóng vai cảnh sát: "Tớ chạy sô ở chỗ khác vào tối nay. Cậu làm ơn 'giết' tớ ngay từ đầu màn thứ ba, để tớ còn có thì giờ để chuồn".