Nếu đi thang cuốn mà gặp phải mấy thanh niên chơi khăm như thế này thì bạn sẽ làm gì?

Choi kham nguoi di thang cuon - Anh 1

Video: Chơi khăm người đi thang cuốn: