Cut the Rope là một game giải trí nổi tiếng trên các thiết bị iOS (iPhone/iPod Touch/iPad) với hình ảnh chú ếch xanh háu đói há miệng chờ ăn kẹo, tuy nhiên bạn phải trả khoản phí 0,99$ mới chơi được game này. Nhưng nay, bạn có thể chơi game Cut the Rope miễn phí hoàn toàn trực tiếp trên máy tính của mình mà không phải tốn đồng bạc nào cả.