GiadinhNet - Ngày 25/6, Bộ Tài chính cho biết đang xây dựng Dự thảo nghị định về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của nhà nước.

Theo đó, nhà xuất khẩu và nhập khẩu có hợp đồng hàng hóa thuộc danh mục mặt hàng vay vốn tín dụng có thể vay tới 85% giá trị hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu đã ký. Để được vay tín dụng, Bộ Tài chính quy định nhà xuất khẩu phải ký hợp đồng xuất khẩu; Nhà nhập khẩu có hợp đồng nhập khẩu đã ký với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế Việt Nam; Phải thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay; Mua bảo hiểm tài sản; Được chính phủ hoặc ngân hàng trung ương của nước bên nhà nhập khẩu bảo lãnh vay vốn... Kỳ Anh