Mấy năm trở lại đây, cùng với  tốc độ đô thị hóa nhanh và tập trung đông các khu công nghiệp, khu vực ngoại thành TPHCM ngày càng có nhiều chợ tự phát. Những chợ này vừa mất mỹ quan vừa gây cản trở giao thông.