ANTĐ - Bộ Công Thương vừa công bố dự thảo “Báo cáo tổng hợp quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ toàn quốc”.

ANTĐ - Bộ Công Thương vừa công bố dự thảo “Báo cáo tổng hợp quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ toàn quốc”.

Theo đó, đến năm 2020, thị phần bán lẻ qua các hình thức thương mại hiện đại sẽ tăng lên khoảng 40%, hàng hóa lưu thông qua chợ truyền thống sẽ giảm. Tuy nhiên, chợ truyền thống vẫn sẽ là kênh phân phối được phần lớn người tiêu dùng Việt Nam chọn lựa bởi có nhiều ưu điểm như: hàng hóa phong phú và giá rẻ, vị trí thuận lợi, gần các khu dân cư.

Tại khu vực thành thị, chợ truyền thống đã hình thành từ lâu đời sẽ có xu hướng được bảo tồn, nâng cấp để kinh doanh và trở thành địa điểm du lịch, văn hóa đặc trưng cho thành phố, thị xã. Dự thảo quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ đến năm 2025, tầm nhìn 2035 có tính toán đến cả số lượng, quy mô, loại hình, cơ cấu và thiết kế tổng thể chợ toàn quốc, hài hòa với quy hoạch về đất đai, dự kiến tốc độ đô thị hóa, thu nhập của người dân, sự phát triển của giao thông, hạ tầng… của mỗi địa phương và cả vùng, miền.