Hôm nay, Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIV.

Thủ tướng Chính phủ, 4 Bộ trưởng, cùng các thành viên Chính phủ khác sẽ trực tiếp trả lời và giải trình thêm nội dung thuộc các lĩnh vực mà cử tri và người dân đang rất quan tâm, từ công tác cán bộ, môi trường, đến công thương, giáo dục đào tạo. Có thể nói rằng, đây đều là những vấn đề “nóng”, rất sát sườn với đời sống hiện nay, bởi thế, nhiều người kỳ vọng vào phiên chất vấn sẽ làm sáng tỏ được các vấn đề, đưa được ra những quyết tâm đầy trách nhiệm của các nhà quản lý và thể hiện được cả tinh thần của đại biểu.

Cho tinh than tranh luan den cung - Anh 1

Dù vẫn là một phiên chất vấn thường kỳ, nhưng nhiệm kỳ này cách điều hành cũng có sự đổi mới, cách hỏi cũng có sự đổi mới, đại biểu (ĐB) “thoải mái” tranh luận, trao đi đổi lại đúng theo tinh thần chất vấn đến cùng. Cùng với những câu hỏi chắc chắn sẽ có cả những góp ý, gợi mở để các trưởng ngành thấy rõ hơn mong muốn của cử tri. Nhưng đúng như nhiều ĐB đã nói, “mục đích không phải làm căng thẳng vấn đề, đánh đố, nói sai phạm của ngành này, ngành kia mà nhìn thẳng sự thật để giải quyết vấn đề cho tốt; để cử tri thấy được hoạt động chất vấn rất thiết thực, đem lại kết quả nhìn thấy rõ”. Nên trong không khí tranh luận, đối thoại, hy vọng các Bộ trưởng với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm nêu rõ thực trạng tình hình, chỉ ra khó khăn, thuận lợi và chiều hướng sắp tới trong từng nội dung, lĩnh vực. Còn ĐB Quốc hội cũng không né tránh, không sợ va chạm để nêu ra được vấn đề.

Nhìn từ các phiên chất vấn ở những kỳ họp Quốc hội trước có thể thấy rằng, sau mỗi phiên chất vấn vẫn còn nhiều vấn đề cử tri chưa yên tâm; việc thực hiện “lời hứa” của các Bộ trưởng cũng còn rất “ngổn ngang”. Trong đó, có cả những vấn đề đã chất vấn qua nhiều nhiệm kỳ và cả những vấn đề “nóng” nảy sinh từ cuộc sống. Các Bộ trưởng khi trả lời dù đã rất thẳng thắn nhận trách nhiệm, thẳng thắn xin lỗi nếu chưa làm tròn được nhiệm vụ được giao, nhưng cử tri mong muốn rằng, cùng với những lời hứa của các Bộ trưởng là việc phải thực hiện cho được những lời hứa ấy. Cũng như trong các vấn đề được lựa chọn cho lần chất vấn này, công tác cán bộ nhận được nhiều sự quan tâm của các ĐB đánh giá là “lựa chọn chính đáng”, vì công tác cán bộ là khâu then chốt, là yếu tố quyết định cho mọi vấn đề. Các ĐB cũng hy vọng rằng cuộc chất vấn sẽ góp phần tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc, tìm giải pháp, tạo ra sự quyết tâm đồng bộ của cả hệ thống chính trị để làm cho bộ máy tinh gọn, năng động, sáng tạo.

Nhiều cử tri mong đợi được thấy một phiên chất vấn ghi dấu ấn mở đầu cho một nhiệm kỳ Quốc hội. Sau đó sẽ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ giải pháp trước quá nhiều vấn đề còn băn khoăn, nhiều lời hứa cần “thời gian” để giải quyết. Hy vọng rằng không còn tình trạng các ĐB đặt câu hỏi dài, các Bộ trưởng được mời trả lời cũng ít nhiều vẫn “bám” vào số liệu và báo cáo, thiếu đi sự định tính, định lượng về thời gian thực hiện các “lời hứa” như mong muốn của cử tri. Qua chất vấn trực tiếp, người dân theo dõi không chỉ giám sát các thành viên Chính phủ mà giám sát ngay chính ĐB Quốc hội. Đây là lúc các ĐB cần ý thức rõ việc này, không hỏi cho có, hỏi lấy được. Hỏi chính là thể hiện năng lực của mình và là sự tín nhiệm từ người dân với mình. Và từ những câu hỏi thẳng thắn, đi thẳng vào vấn đề, câu trả lời rõ trách nhiệm, rõ giải pháp, phiên chất vấn sẽ không chỉ sôi nổi mà còn hay như kỳ vọng.