Những nỗi buồn đội nón lá Chợ chỉ bán ngày xưa Nắng, nắng nhiều hơn nữa... Quầy chạp phô lổn ngổn

Cho - Tho cua Nguyen Dang khoa - Anh 1

Minh họa: Tuấn Anh

Những cái hôn nhiều màu
Thợ đánh bóng mặt sẹo
Cầm mối duyên trầy xước
Bà cụ thôi bán dây cước
Để đừng ai đi câu kỷ niệm
Bé làn da nghèo
Chạy đạp tuổi thơ...
Những nỗi buồn đội nón lá
Chợ chỉ bán ngày xưa
Nắng, nắng nhiều hơn nữa...
Anh đi về cuối chợ
Dò hỏi cái ôm xưa...

Nguyễn Đăng khoa