Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cho phép Công ty cổ phần Hoàn vũ Sài Gòn tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017” từ ngày 02/01/2017 đến ngày 19/8/2017.

Cho phep To chuc cuoc thi 'Hoa hau Hoan vu Viet Nam 2017' - Anh 1

Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2015. - Ảnh Internet

Vòng thi Sơ khảo diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 02-03/6/2017; tại Hà Nội từ ngày 16-18/6/2017. Vòng thi Bán kết diễn ra tại Khánh Hòa từ ngày 22-29/7/2017. Vòng thi Chung kết tại Khánh Hòa từ ngày 14-19/8/2017 (đêm Chung kết tổ chức ngày 19/8/2017 tại Crown Convention Center, Diamond Bay, Nha Trang, Khánh Hòa).

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Công ty cổ phần Hoàn vũ Sài Gòn thực hiện ban hành Quyết định thành lập, Quy chế hoạt động của Ban Tổ chức và Ban Giám khảo cuộc thi trong thời hạn 10 ngày làm việc, tính từ ngày ký ban hành Giấy phép. Trong thời hạn 03 ngày làm việc tính từ ngày kết thúc vòng thi Bán kết, gửi văn bản báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kết quả và toàn bộ bản sao hồ sơ của các thí sinh vào vòng thi Chung kết. Trước thời hạn 10 ngày, tính đến ngày diễn ra đêm Chung kết, gửi kịch bản đêm Chung kết cuộc thi báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Công ty cổ phần Hoàn vũ Sài Gòn tổ chức cuộc thi theo đúng nội dung Giấy phép; các quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; Nghị định số 15/2016/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP; Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đề án tổ chức cuộc thi đã trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các quy định của pháp luật có liên quan.

Khi thay đổi các nội dung trong Đề án tổ chức cuộc thi, đơn vị tổ chức báo cáo và được sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch. Báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch định kỳ hoặc đột xuất về công tác tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017”.

Lưu Thủy