(PL)- Ngày 16-1, UBND TP.HCM có văn bản cho phép Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở TN&MT được cho thuê ngắn hạn các khu đất do trung tâm quản lý đang trong thời gian lập thủ tục chờ bán đấu giá, chờ thực hiện quy hoạch hoặc chờ bàn giao cho chủ đầu tư. Nguồn thu sau khi nộp thuế sẽ nộp ngân sách TP.

TP yêu cầu trung tâm không để xảy ra tình trạng lấn chiếm, xây dựng kiên cố trên đất hoặc để xảy ra tranh chấp, khiếu kiện khi chấm dứt hợp đồng cho thuê. Đồng thời, phải thu hồi mặt bằng để bán đấu giá ngay khi có quyết định phê duyệt giá khởi điểm hoặc bàn giao cho chủ đầu tư.

THU HƯƠNG