Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về nguyên tắc cho phép thành lập Trường Đại học Việt Bắc tại tỉnh Thái Nguyên và giao Bộ GD-ĐT có trách nhiệm hướng dẫn việc xây dựng đề án khả thi thành lập trường, trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật.