24H.COM.VN - Tổng kinh phí đầu tư cho bộ phim "Warrior" sẽ lên tới 47.000.000 USD và có sự tham gia diễn xuất của gương mặt nam tài tử Hàn Quốc nói riêng và châu Á nói chung - Jang Dong Gun.