Con chó Hope sinh ra đã chỉ có 2 chân sau và có những bướu nhỏ tại vị trí mà đáng lẽ là chỗ của 2 chân trước. Chi tiết...