Ông Guenter Riethmacher, Trưởng đại diện Tổ chức hợp tác kỹ thuật Cộng hòa Liên bang Đức tại VN (GTZ) và ông Phan Lâm Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình vừa ký văn bản thỏa thuận thực hiện dự án "Bảo tồn và quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng”.