QĐND Online – Sau 7 năm thực hiện Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 513 của Quân ủy Trung ương (QUTƯ) về việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong QĐND Việt Nam, nhiều kết quả tích cực, nhiều kinh nghiệm quý đã được đúc rút trong toàn Đảng bộ Quân đoàn 1. Để làm rõ hơn những kết quả nói trên, phóng viên Báo QĐND Online đã có cuộc trao đổi với Đại tá Lương Đình Hồng, Phó chính ủy Quân đoàn 1…

Đại tá Lương Đình Hồng

Phóng viên (PV): Thưa đồng chí, quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 513 của QUTƯ ở Quân đoàn 1 có những khó khăn gì gặp phải, nhất là những năm đầu?

Đại tá Lương Đình Hồng: Vâng, đúng là việc thực hiện Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 513 của QUTƯ tại Quân đoàn 1 trong thời gian đầu cũng có những khó khăn nhất định. Một số tập thể cấp ủy, người chủ trì chưa nhận thức rõ sự ra đời của Nghị quyết 51 và Nghị quyết 513 là nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với QĐND Việt Nam. Có cấp ủy, cán bộ còn cho rằng, thực hiện các Nghị quyết này, quyền của người chỉ huy bị giảm đi và quyền của cán bộ chính trị được tăng thêm. Cùng với đó, trong những năm đầu thực hiện Nghị quyết 51 và Nghị quyết 513, số lượng cán bộ chính trị trong toàn Quân đoàn còn thiếu (cấp tiểu đoàn thiếu 20,8%; cấp đại đội thiếu 43,3%-pv). Trong khi đó, hầu hết cán bộ từ trung đoàn đến cơ sở đều chưa qua thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên. Tuổi đời cán bộ cấp trung đoàn, lữ đoàn, sư đoàn, cơ quan, nhà trường so với chức vụ còn cao. Trình độ năng lực, phương pháp, tác phong công tác của một số đồng chí còn chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

PV: Đứng trước những khó khăn đó, Đảng ủy Quân đoàn đã có biện pháp tháo gỡ ra sao, thưa đồng chí?

Đại tá Lương Đình Hồng: Trước hết, Đảng ủy Quân đoàn đã tập trung quán triệt, giáo dục cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp có nhận thức đúng, nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết 51 và Nghị quyết 513; nắm vững những nguyên tắc, nội dung cơ bản và cơ chế vận hành Nghị quyết. Đảng ủy Quân đoàn đã có Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Nghị quyết 51 và Nghị quyết 513 chặt chẽ, cụ thể, toàn diện cả về tư tưởng, tổ chức và chính sách, đúng với phương châm “Tích cực, chủ động, đồng bộ, vững chắc, có quy trình và bước đi phù hợp”.

Để khắc phục tình trạng thiếu cán bộ chính trị, Thường vụ Đảng ủy Quân đoàn đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khảo sát, đánh giá đúng thực trạng, chủ động tạo nguồn kết hợp với cử cán bộ đi đào tạo, chuyển loại tại các học viện, nhà trường. Quân đoàn cũng đã tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, mời các đồng chí chính ủy thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ về nói chuyện, phổ biến kinh nghiệm hoạt động của chính ủy, chính trị viên cho cán bộ chính trị các cấp.

Một biện pháp không kém phần quan trọng khác là lãnh đạo, chỉ huy các cấp đã tập trung xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong cấp ủy, chi bộ; giải quyết tốt mối quan hệ, nhất là mối quan hệ công tác giữa chính ủy, chính trị viên với người chỉ huy cùng cấp…

Giáo dục truyền thống cho chiến sĩ mới tại Trung đoàn 202, Quân đoàn 1.

PV: Đồng chí có thể khái quát những kết quả đạt được của Quân đoàn 1 trong thực hiện Nghị quyết 51 và Nghị quyết 513, kể từ năm 2006 đến nay?

Đại tá Lương Đình Hồng: Về mặt nhận thức, cho đến nay đội ngũ cán bộ các cấp trong toàn Quân đoàn đã xác định được rằng, Nghị quyết 51 và Nghị quyết 513 là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, có ý nghĩa chiến lược lâu dài trong sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Các Nghị quyết này nhằm tăng cường sức mạnh lãnh đạo của tổ chức Đảng, hiệu lực của chế độ một người chỉ huy, hiệu quả hoạt động Công tác Đảng, Công tác Chính trị (CTĐ, CTCT); bảo đảm quân đội luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng.

Sau 7 năm thực hiện Nghị quyết 51 và Nghị quyết 513, toàn Quân đoàn đã có bước phát triển mới: Sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu được nâng lên. Chất lượng hoạt động CTĐ, CTCT được nâng lên rõ rệt. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng được nâng cao, nhất là năng lực lãnh đạo toàn diện; năng lực khắc phục khâu yếu, mặt yếu; năng lực xử lý các tình huống và năng lực lãnh đạo nhiệm vụ chính trị trung tâm là huấn luyện và SSCĐ.

Điểm nổi bật tiếp theo ở Quân đoàn 1, khi thực hiện Nghị quyết 51 và Nghị quyết 513, là đã phát huy tốt hiệu lực của người chỉ huy các cấp. Người chỉ huy và chính ủy, chính trị viên luôn đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau, vì lợi ích chung của đơn vị; cùng nhau đề xuất với cấp ủy cấp mình nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Việc thực hiện các Nghị quyết trên còn phát huy được nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách ở các cấp, chống được biểu hiện gia trưởng, độc đoán.

Từ khi thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên đến nay, tình hình chính trị tư tưởng trong toàn Quân đoàn luôn ổn định. Cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

PV: Để việc thực hiện Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 513 của QUTƯ đạt kết quả vững chắc hơn nữa trong những năm tiếp theo, đồng chí có kiến nghị gì?

Đại tá Lương Đình Hồng: Để thực hiện Nghị quyết 51 và Nghị quyết 513 đạt kết quả tốt hơn nữa, đề nghị QUTƯ, Tổng cục Chính trị tăng cường phổ biến kinh nghiệm thực hiện Nghị quyết của các đơn vị trong toàn quân, để mỗi đơn vị có điều kiện tăng cường trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, nhằm nâng cao trình độ cho cán bộ nói chung và cán bộ chính trị nói riêng. Ngoài ra, hằng năm cần tăng thêm chỉ tiêu đào tạo cán bộ, nhất là cán bộ chính trị cấp sư đoàn, trung đoàn và phân đội, vừa bảo đảm yêu cầu trước mắt, vừa bảo đảm tính kế tiếp vững chắc.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Nhóm phóng viên QP-AN Báo QĐND Online (thực hiện)