(VietNamNet) - “Quá tam ba bận”, cuối cùng tuyến đường tránh Nam Hải Vân qua địa bàn Đà Nẵng cũng chính thức được thông xe vào ngày 19/4!