Thông tư số 20/2013/TT-BTTT được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, quy định mức giá cước tối đa đối với dịch vụ bưu chính phổ cập chính thức có hiệu lực từ ngày hôm nay (18/1/2014).

Tăng cước thư cơ bản là cần thiết
Theo đó, đối với dịch vụ thư cơ bản trong nước vận chuyển bằng đường thủy bộ, thư có khối lượng đến 20 gram có giá cước tối đa là 3.000 đồng; thư có khối lượng trên 20-100 gram là 4.500 đồng; trên 100-250 gram là 6.000 đồng. Mỗi 250 gram tiếp theo đến 2.000 gram (2 kg) sẽ tính thêm cước là 2.000 đồng. Bên cạnh đó, bưu thiếp có giá cước vận chuyển tối đa là 2.000 đồng.
Trường hợp vận chuyển bằng đường máy bay, ngoài mức giá cước trên, khách hàng còn phải nộp thêm giá phụ cước máy bay. Cụ thể, giá phụ cước máy bay tối đa đối với thư đến 100 gram là 500 đồng, thư trên 100-250 gram là 1.500 đồng, mỗi 250 gram tiếp theo đến 2.000 gram là 2.000 đồng. Riêng đối với bưu thiếp, giá phụ cước máy bay tối đa là 500 đồng.

Ngoài ra, đối với dịch vụ thư cơ bản quốc tế cũng chia theo đường thủy bộ và đường máy bay. Cụ thể, nếu vận chuyển bằng đường thủy bộ, thư có khối lượng đến 20 gram là 10.500 đồng cho các nước APPU và 12.500 đồng cho các nước khác. Với khối lượng tương tự, phương thức vận chuyển bằng máy bay đối với khu vực châu Á – Thái Bình Dương là 4.500 đồng, châu Âu 6.500 đồng, châu Phi 8.500 đồng và châu Mỹ là 10.500 đồng. Dịch vụ bưu chính phổ cập quy định trên thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.
Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam có trách nhiệm quyết định giá cước dịch vụ bưu chính phổ cập theo thẩm quyền, bảo đảm không cao hơn mức giá cước tối đa trên. Bưu điện Việt Nam đã đề xuất mức giá tương đương kể trên và đã được Bộ TT-TT chấp thuận. Theo dự kiến, Bưu điện Việt Nam sẽ thực hiện điều chỉnh cước các dịch vụ và triển khai áp dụng trên mạng bưu chính công cộng từ ngày 15/2 tới.
Được biết, đây là lần tăng cước dịch vụ thư cơ bản đầu tiên kể từ năm 2009. Lúc đó (ngày 1/5/2009), giá cước dịch vụ thư cơ bản trong nước đến 20 gram đã được điều chỉnh tăng từ 800 đồng lên 2000 đồng/thư. Với mức tăng giá mới lên 3000 đồng/thư, sau 5 năm giá cước dịch vụ thư cơ bản chỉ tăng có 0,5 lần. Mức giá này mới chỉ bù đắp được khoảng 80% giá thành dịch vụ.
Chia sẻ về việc tăng giá cước Bưu chính, ông Hoàng Xuân Hạnh, Phó trưởng ban phụ trách Bưu chính của Tổng Công ty BĐVN cho biết: “Mức cước tăng lên 3000 đồng/thư cũng chưa đảm bảo bù đắp được giá thành dịch vụ trong khi sản lượng dịch vụ thư cơ bản ngày càng giảm và Bưu điện Việt Nam vẫn phải duy trì mạng lưới các điểm phục vụ rộng khắp trên toàn quốc. Mức giá mới chỉ bù đắp được 80% giá thành nhưng Bưu điện Việt Nam vẫn đề xuất tạm thời giữ mức giá này để đảm bảo không có sự biến động quá về giá cả”.
Theo dự kiến, sau năm 2016, Bưu điện Việt Nam sẽ rà soát tính toán để đề xuất Bộ TT-TT tăng cước lên đúng bằng giá thành dịch vụ, mà đáng ra đã được triển khai từ năm 2013 theo như lộ trình của Quyết định số 37/2009/QĐ-TTg ngày 6/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Tuệ Minh