Về việc thực hiện chính sách về nhà ở công vụ, Bộ Xây dựng có Công văn số 27/BXD-QLN, ngày 25/3/2016 trả lời Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp với nội dung như sau:

Chinh sach ve nha o cong vu tai tinh Dong Thap - Anh 1

Ảnh minh họa.

1. Theo quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 27 Luật Nhà ở thì Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm xác định nhu cầu và xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở công vụ cho các đối tượng là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân được điều động, luân chuyển theo yêu cầu quốc phòng an ninh (trừ đối tượng mà pháp luật quy định phải ở trong doanh trại của lực lượng vũ trang). Như vậy, việc bố trí nhà ở công vụ cho các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (công tác tại Sở Công an, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp) do Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm.

2. Pháp luật về nhà ở đã quy định việc quản lý nhà ở của địa phương thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh. Trong trường hợp địa phương đã xây dựng được kế hoạch phát triển nhà ở công vụ giai đoạn 2016 - 2020 thì căn cứ vào kế hoạch phát triển nhà ở công vụ đã được phê duyệt và cân đối với quỹ nhà ở công vụ hiện có mà quỹ nhà ở công vụ này vẫn còn thì UBND tỉnh có thể xem xét bố trí cho các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang có nhu cầu cấp bách trong khi Bộ Quốc phòng và Bộ Công an chưa bố trí được.

3. Về tiêu chí xác định “xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo”, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp liên hệ với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Ủy ban Dân tộc để được hướng dẫn theo thẩm quyền.

Đoan Trang