Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng tại hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Vụ Chính sách thuế tổ chức chiều ngày 26-12.

Chinh sach thue can bao ve nguoi tieu dung trong nuoc - Anh 1

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo.

Theo báo cáo của Vụ Chính sách thuế, năm 2016, đơn vị này đã hoàn thành 100% các đề án được giao, trong đó có 1 Luật, 1 Nghị quyết của Quốc hội; 1 Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 1 Nghị quyết và 12 Nghị định, Quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; 172 Thông tư, 2 Quyết định của Bộ Tài chính. Các đề án được triển khai khẩn trương, đảm bảo tiến độ và chất lượng đã góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bình ổn giá cả, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, cải cách thủ tục hành chính, đồng thời tăng thu cho NSNN.

Tuy nhiên, theo Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế Phạm Đình Thi, bên cạnh những kết quả tích cực, công tác nghiên cứu, xây dựng chính sách thuế, phí và lệ phí vẫn còn hạn chế một phần về số liệu thực tiễn, phân tích, dự báo tác động của chính sách chưa được cụ thể. Nguyên nhân chính của tồn tại này là do cơ sở thông tin, dữ liệu cần thiết còn thiếu; hiệu quả khai thác một số hệ thống thống kê chưa cao và sự thiếu hụt trong bộ máy tổ chức của đơn vị.

Tham gia ý kiến, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho rằng, năm qua, công tác nghiên cứu, xây dựng các chính sách thuế, phí, lệ phí đã được triển khai khá tốt, nhanh nhạy, kịp thời. Song, Thứ trưởng cho rằng, các đơn vị tham mưu về chính sách thuế vẫn cần có cái nhìn tổng thể và đồng bộ hơn để khắc phục tồn tại nêu trên.

Bên cạnh đó, Vụ Chính sách thuế cũng cần dành thời gian nghiên cứu các vấn đề phát sinh mới hoặc phát sinh ở các nước trên thế giới để kịp thời có những định hướng, đề xuất chính sách áp dụng tại Việt Nam. Đặc biệt, Thứ trưởng cũng lưu ý việc rà soát, tổng kết đánh giá các đề án sẽ trình cấp trên vào năm 2018 cần được hoàn thành tốt trong năm 2017.

Đồng tình với Thứ trưởng, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh 8 đề án thực hiện nhóm giải pháp thu để thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại NSNN, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững cần phải được “bắt tay” vào nghiên cứu, xây dựng ngay từ bây giờ để năm 2018 có thể hoàn thiện để trình Quốc hội và kịp năm 2019 có hiệu lực.

Bộ trưởng cũng cho rằng: Các chế độ, chính sách thuế, phí, lệ phí đưa ra bên cạnh việc sát với thực tế hơn còn cần phải được đẩy mạnh tuyên truyền để những người trực tiếp ảnh hưởng bởi chính sách hiểu và tuân thủ tốt.

Đặc biệt, trong năm 2017, theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, tư duy làm chính sách thuế phải mở rộng hơn, không nên bó hẹp, cần sự đổi mới, song song với tiếp tục tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu cho NSNN, chính sách thuế cần tập trung vào tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch và bảo vệ được sản xuất, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong nước.

Hồng Vân