Ông Lee Myung Bak vừa lên đường thăm Mỹ, đánh dấu chuyến thăm cấp cao đầu tiên trên cương vị Tổng thống Hàn Quốc...