ND - - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1101/QĐ-TTg, ban hành quyết định về tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Theo Quyết định, sẽ có 10 tổ chức sự nghiệp trực thuộc bộ, bao gồm: Viện Ứng dụng công nghệ; Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam; Viện Khoa học sở hữu trí tuệ; Viện Đánh giá khoa học và định giá công nghệ (được đổi tên từ Trung tâm Hỗ trợ đánh giá khoa học và công nghệ); Ban Khoa học và Công nghệ địa phương; Trung tâm nghiên cứu và phát triển vùng; Trung tâm nghiên cứu và phát triển truyền thông khoa học và công nghệ; Tạp chí Tia sáng; Văn phòng Công nhận các tổ chức chứng nhận chất lượng (Văn phòng Công nhận chất lượng) và Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.