Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 45/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Theo đó, quy định thời giờ được tính vào thời giờ làm việc được hưởng lương như sau: Nghỉ trong giờ làm việc theo quy định tại Điều 5 Nghị định này. Nghỉ giải lao theo tính chất của công việc. Nghỉ cần thiết trong quá trình lao động đã được tính trong định mức lao động cho nhu cầu sinh lý tự nhiên của con người. Thời giờ nghỉ mỗi ngày 60 phút đối với lao động nữ nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Nghỉ mỗi ngày 30 phút đối với lao động nữ trong thời gian hành kinh.

Thời giờ phải ngừng việc không do lỗi của người lao động. Thời giờ học tập, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động. Thời giờ hội họp, học tập, tập huấn do yêu cầu của người sử dụng lao động hoặc được người sử dụng lao động đồng ý. Thời giờ hội họp, học tập, tập huấn do công đoàn cấp trên triệu tập cán bộ công đoàn không chuyên trách theo quy định của pháp luật về công đoàn. Thời giờ làm việc được rút ngắn mỗi ngày ít nhất một giờ đối với người lao động cao tuổi trong năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu.

Về thời gian nghỉ ngơi, nghị định quy định: Thời gian nghỉ giữa giờ làm việc quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 108 của Bộ luật Lao động được coi là thời giờ làm việc áp dụng trong ca liên tục tám giờ trong điều kiện bình thường hoặc sáu giờ trong trường hợp được rút ngắn. Thời điểm nghỉ cụ thể do người sử dụng lao động quyết định. Ngoài thời giờ nghỉ ngơi trong ca làm việc bình thường nói trên, người lao động làm việc trong ngày từ 10 giờ trở lên kể cả số giờ làm thêm thì được nghỉ thêm ít nhất 30 phút tính vào giờ làm việc.

Nghị định cũng quy định rõ về thời gian được coi là thời gian làm việc của người lao động để tính số ngày nghỉ trong năm; thời gian nghỉ Tết Âm lịch...

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-7-2013.