LTS: Bạn đọc là CBCNV của Bệnh viện Hùng Vương gửi thư đến Báo SGGP phản ánh và nêu những thắc mắc về việc bệnh viện thực hiện một số chế độ, chính sách mà họ cho là không phù hợp với Bộ luật Lao động. Cụ thể như CBCNV của Khoa Khám bệnh A (dịch vụ) bị buộc phải làm việc ngày thứ bảy và chủ nhật, không được chi trả tiền lương tăng thêm, mà chỉ được trả lương theo giờ hành chính. Trường hợp muốn nghỉ vào ngày cuối tuần, phải làm đơn xin và 1 ngày nghỉ như thế sẽ bị trừ vào 2 ngày phép thường niên.

LTS: Bạn đọc là CBCNV của Bệnh viện Hùng Vương gửi thư đến Báo SGGP phản ánh và nêu những thắc mắc về việc bệnh viện thực hiện một số chế độ, chính sách mà họ cho là không phù hợp với Bộ luật Lao động. Cụ thể như CBCNV của Khoa Khám bệnh A (dịch vụ) bị buộc phải làm việc ngày thứ bảy và chủ nhật, không được chi trả tiền lương tăng thêm, mà chỉ được trả lương theo giờ hành chính. Trường hợp muốn nghỉ vào ngày cuối tuần, phải làm đơn xin và 1 ngày nghỉ như thế sẽ bị trừ vào 2 ngày phép thường niên.

Ông Nguyễn Văn Trương, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, trả lời về việc này như sau: Do nhu cầu cải tiến quy trình làm việc nhằm mục đích tạo thuận lợi về thời gian cho bệnh nhân, tăng sự hài lòng của bệnh nhân và góp phần giảm tải lưu lượng bệnh nhân vào các giờ cao điểm tại khối ngoại chẩn của bệnh viện, Khoa Khám bệnh A - Bệnh viện Hùng Vương đã triển khai thực hiện mô hình khám bệnh thông tầm theo lịch thời gian từ 6 giờ 30 đến 19 giờ vào các ngày trong tuần, hai buổi sáng và chiều của hai ngày thứ bảy và chủ nhật. Chủ trương thay đổi lịch khám bệnh này đã được thực hiện từ ngày 14-3-2011.

Để thực hiện chế độ làm việc này, bệnh viện đã có một số điều chỉnh về giờ giấc làm việc và cơ cấu nhân sự của Khoa Khám bệnh A, bao gồm: Tăng số lượng nhân viên thêm hơn 1/3. Các bác sĩ của Khoa Khám bệnh A (bao gồm cả trưởng, phó khoa) đã được giải quyết không tham gia trực gác bệnh viện (thông thường các bác sĩ của bệnh viện phải trực đêm 1 lần/tuần theo chế độ làm việc 48 giờ/tuần). Mọi cán bộ, viên chức trong bệnh viện khi có nhu cầu nghỉ phép giải quyết việc riêng đều phải đăng ký nghỉ phép cụ thể với người phụ trách khoa. Riêng trường hợp nhân viên Khoa Khám bệnh A đã được phân công lịch làm việc vào thứ bảy hoặc chủ nhật, khi nghỉ phép phải tính vào ngày phép thường niên.

Thực hiện theo mô hình mới, mỗi nhân viên sẽ luân chuyển làm việc theo lịch phân công, đảm bảo 6 ngày trong tuần nhưng không vượt quá 8 giờ/ngày và 40 giờ/tuần. Đến nay theo thực tế tại khoa, mỗi nhân viên chỉ bình quân làm việc tổng cộng dưới 35 giờ/tuần (bao gồm cả thứ bảy và chủ nhật), do vậy sẽ không được chi trả tiền lương tăng thêm, mà chỉ được giải quyết như các nhân viên khác làm việc theo chế độ 40 giờ/tuần.

Việc triển khai mô hình khám bệnh thông tầm đã được thông qua bàn bạc và thống nhất chủ trương thực hiện từ Ban Giám đốc, Đảng ủy và tổ chức Công đoàn của bệnh viện. Với lịch làm việc mới, nhân viên làm vào buổi sáng từ 6 giờ 30 đến 13 giờ sẽ nghỉ buổi chiều, nhân viên làm vào buổi chiều từ 13 giờ đến 19 giờ sẽ nghỉ buổi sáng. Kế hoạch phân lịch làm việc cụ thể đã được thảo luận và thống nhất trong nội bộ khoa.

ĐĂNG NGUYÊN ghi