Thầy giáo Trần Hoàng Phi sẽ hướng dẫn các em học sinh ôn tập bài học về Điện li và Chuyển dịch cân bằng hóa học.