Chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân ký kết nghị quyết liên tịch về phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững.

Việc phối hợp nhằm góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Chinh phu va Mat tran To quoc phoi hop giam ngheo ben vung - Anh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch UB TƯ MTTQ Nguyễn Thiện Nhân tại lễ ký kết

Theo đó, MTTQ các cấp tổ chức vận động các hộ gia đình thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; vận động các hộ gia đình, khu dân cư đăng ký, phấn đấu đạt danh hiệu văn hóa là cơ sở để công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh.

Các Bộ NN&PTNT, VH-TT&DL, LĐ-TB&XH, Nội vụ trình Thủ tướng hoặc theo thẩm quyền hướng dẫn các địa phương lồng ghép phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" ở cơ sở, khu dân cư với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Đồng thời giao MTTQ tổ chức giám sát, phản biện xã hội 3 mục tiêu nói trên.

Cụ thể, MTTQ sẽ giám sát việc bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn thực phẩm; việc phân bổ và sử dụng nguồn vốn của Nhà nước, việc huy động sức dân xây dựng nông thôn mới, nợ đọng xây dựng nông thôn mới; giám sát quá trình bình xét, công nhận xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới, xã nông thôn kiểu mẫu; việc công nhận gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, xã văn hóa đạt chuẩn nông thôn mới, phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh… Giám sát việc lập quy hoạch và thực hiện xây dựng theo quy hoạch, chỉnh trang đô thị…

Minh Anh