(SGGP).- Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định trích 15 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2009 để hỗ trợ cho TP Hải Phòng khắc phục hậu quả cơn bão số 10 tại đảo Bạch Long Vỹ.

Thủ tướng cũng vừa chỉ đạo Bộ Tài chính trích 65 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách hỗ trợ các tỉnh Hà Giang, Nam Định và TP Hải Phòng để thực hiện dự án di dân khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lở đất, lũ ống, lũ quét và thiên tai. L.Nguyên